Giới thiệu      
Trung tâm văn hóa tỉnh Điện Biên
Trung tâm Văn hóa tỉnh Điện Biên được thành lập năm 1986 với tên gọi là Nhà Văn hoá Trung tâm tỉnh Lai Châu. Trải qua quá trình hoạt động, phát triển, năm 2003, Nhà Văn hóa đổi tên thành Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh Lai Châu. Sau khi tỉnh Lai Châu (cũ) chia tách thành 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, đến năm 2010, Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Văn hoá tỉnh Điện Biên và giữ nguyên tên gọi đó đến nay.
  album ảnh
Xem tất cả
  Theo dòng sự kiện