Tin tức & sự kiện      
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020

Năm 2019, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ ở các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được triển khai một cách đồng bộ, công tác tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh có hiệu quả, quy mô các hoạt động được mở rộng, hình thức đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu thông tin, thưởng thức văn hóa văn nghệ của các tầng lớp nhân dân. Phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng được tổ chức rộng khắp, thu hút nhiều đối tượng thành phần tham gia. Công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, lập hồ sơ khoa học các di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm triển khai , góp phần bảo tồn, gìn giữ vốn tinh hoa văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Du lịch đã có bước phát triển tích cực, các sản phẩm du lịch đặc trưng và mang tính cạnh tranh với các tỉnh trong khu vực được chú trọng phát triển. Trong năm 2019, toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã đề ra 07 nhiệm vụ và 10 giải pháp để triển khai  thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao; Du lịch; gia đình; Giao lưu hợp tác quốc tế và dịch vụ công; tổ chức thực hiện thành công các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2020; Triển khai Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030, triển khai thực hiện quy hoạch Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang….

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Quý -  Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được trong năm 2019. Đồng chí yêu cầu, năm 2020, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổ chức tốt Lễ hội Hoa Ban và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Đồng thời làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong thể thao; quan tâm việc trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia. Ngành cần quan tâm phát động các giải thể thao quần chúng và hỗ trợ cho các vận động viên thể thao thành tích cao; đầu tư phát triển thể dục thể thao, tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch tốt hơn; xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động văn hóa ở cơ sở; tiếp tục triển khai đề án bảo tồn trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử theo kế hoạch; triển khai quy hoạch khu du lịch tổng thể Điện Biên Phủ - Pá Khoang, đồng chí cũng nhấn mạnh việc cần thiết xây dựng Đoàn nghệ thuật tỉnh thành Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo đáp ứng  các nhiệm vụ của Đoàn….

Thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ VHTTDL, Đ/c Phạm Việt Dũng- Giám đốc Sở VH,TT&DL trao bằng khen cho 07 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Thừa ủy quyền của Bộ VHTTDL, Đ/c Phạm Việt Dũng- Giám đốc Sở VH,TT&DL trao Cờ thi đua xuất sắc cho Đơn vị Phòng VHTT huyện Điện Biên.

Đ/c Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở VH,TT&DL tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Đ/c Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở VH,TT&DL tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Cơ sở.

Nhân dịp này, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Điện Biên; tặng Bằng khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 47 tập thể, 342 cá nhân; tặng giấy khen cho 39 tập thể, 133 cá nhân; tặng công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 53 cá nhân.

          Tại hội nghị,  các phòng quản lý, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020.

 

Tin, ảnh: Trúc Mai

 


[ ]

Tin liên quan
Giao lưu văn hóa, văn nghệ vui Tết dân tộc Mông năm 2020
Lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay năm 2020
Tưng bừng các hoạt động Giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào đón năm mới 2020
Chương trình nghệ thuật “Sắc xuân Điện Biên” chào đón năm mới 2020
Sở VH,TT&DL: Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Công chức lãnh đạo, quản lý
Ra mắt Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên và ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên
Trung tâm Văn hóa tỉnh Điện Biên: tổng kết Công tác Văn hóa, Tuyên truyền năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh tổng kết công tác Đảng năm 2019
“Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển” là chủ đề Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III, năm 2019.
Chương trình Nghệ thuật Chào mừng Đại hội đại đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ III, năm 2019
  album ảnh
Xem tất cả
  Theo dòng sự kiện